FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
69 435 144 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
66 124 411 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
95 %
VÝDAJE ROZPOČET
70 224 096 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
66 157 453 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
94 %
SALDO ROZPOČET
-788 952 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-33 041 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU