FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
4 297 660 Kč
4
Přijaté transfery
4 126 987 Kč
2
Nedaňové příjmy
799 261 Kč
3
Kapitálové příjmy
764 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
7 451 854 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 090 830 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 050 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
79 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 700 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 451 854 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 090 830 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 050 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
79 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 700 Kč