FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
4 280 900 Kč
4
Přijaté transfery
2 166 339 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 116 192 Kč
3
Kapitálové příjmy
344 140 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
5 009 941 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 162 130 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
685 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
138 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 009 941 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 162 130 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
685 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
138 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
55 500 Kč