FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
5 512 800 Kč
4
Přijaté transfery
1 258 233 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 196 890 Kč
3
Kapitálové příjmy
674 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
4 740 830 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 220 901 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 123 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
116 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
72 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 740 830 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 220 901 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 123 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
116 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
72 000 Kč