FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
5 864 128 Kč
4
Přijaté transfery
3 190 713 Kč
2
Nedaňové příjmy
848 926 Kč
3
Kapitálové příjmy
220 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
7 898 853 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 184 274 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 307 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
96 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
69 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 898 853 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 184 274 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 307 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
96 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
69 000 Kč