FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
6 288 330 Kč
4
Přijaté transfery
1 751 659 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 532 950 Kč
3
Kapitálové příjmy
944 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
5 991 586 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 287 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
329 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
197 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
105 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 991 586 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 287 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
329 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
197 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
105 000 Kč