FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
6 538 000 Kč
4
Přijaté transfery
2 358 025 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 440 894 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
5 730 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 317 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 639 560 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
536 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
170 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 730 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 317 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 639 560 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
536 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
170 000 Kč