FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
7 152 000 Kč
4
Přijaté transfery
3 030 242 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 587 375 Kč
3
Kapitálové příjmy
80 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
7 035 835 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 478 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
468 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
272 702 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 035 835 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 478 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
468 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
272 702 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 000 Kč