FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
7 051 000 Kč
Přijaté transfery
2 254 500 Kč
Nedaňové příjmy
1 507 580 Kč
Kapitálové příjmy
80 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
6 803 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 315 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
328 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
262 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 803 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 315 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
328 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
262 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 000 Kč