FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
7 051 000 Kč
Přijaté transfery
3 070 457 Kč
Nedaňové příjmy
1 515 160 Kč
Kapitálové příjmy
80 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
7 293 537 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 272 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
438 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
262 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 293 537 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 272 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
438 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
262 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 000 Kč