FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
6 538 000 Kč
Přijaté transfery
2 358 025 Kč
Nedaňové příjmy
1 440 894 Kč
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
5 730 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 317 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 639 560 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
536 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
170 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 730 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 317 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 639 560 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
536 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
170 000 Kč